Konungslig klenod – Silverbibelns symbolkraft

Stockholm: Carlssons 2019

En blänkare om boken

Anmälan i Biblis 89: 40-44 (början)

Anmälan i Skara stiftshistoriska sällskap: Medlemsblad 2020:2, s. 15 f.

Fin recension från Bibliotekstjänst:

Munkhammar, Lars
Konungslig klenod
Publiceras i BTJ-häftet nr 1, 2020.
Lektör Christer Olsson
Recension
Lars Munkhammar var tidigare förste bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. Han har i böcker och
föredrag framförallt ägnat sig åt kulturarvsmaterial. Hans främsta intresseområde är den gotiska handskriften
Codex argenteus (Silverbibeln) och biskop Wulfila. Munkhammar är landets främste kännare av Silverbibeln och
har tidigare skrivit om den. Nya boken Konungslig klenod är en spännande kulturhistorisk reseskildring med ett
mycket långt tidsperspektiv. Författaren skriver fängslande om Silverbibelns resa från Italien till Sverige med ett
flertal intresseväckande beskrivningar av personer och platser som kan knytas till handskriften. Munkhammar har
en eminent förmåga att levandegöra ett historiskt material och med sin breda kunskap skapar han läslust.
Spännande är t.ex. att läsa om hur handskriftens stora symbolvärde har använts av makthavare under olika
tidsperioder. Författaren vänder sig till en bred målgrupp med intresse för bl.a. kultur-, idé- och kyrkohistoria.
Boken är lättläst för målgrupperna. Läsningen underlättas av en omfattande källförteckning, ett index samt ett stort
fotomaterial.
Helhetsbetyg: 5.

What do you want to do ?Copy

n

n

n

La Bibbia dei Goti, Ravenna e Teoderico: Un antico manoscritto il Codex Argenteus

Boken om Silverbibeln kom ut i Silverbibelns egen födelsestad 2016.

Ravenna: Longo Editore

n

n

n

Fallet Cassberg

Ett högt fall, ett dödligt fall, ett fall för polisen. Och så ett fall till, och ett till …

Slottet, Carolina och Domkyrkan, de högst belägna byggnaderna, har länge utgjort stadens silhuett. Nu har de fått konkurrens av uppstickarna nedanför åsen:

Fjärrvärmeverket, Musikens hus och Polishuset. Dessa höjdare utgör fonden i Marianne Mincks Fallet Cassberg. En del av husen är lite väl höga …

Miljöer och rekvisita: ett stort gammalt bibliotek, en dyrbar gotisk handskrift, en livsfarlig balustrad, en gammalmodig pistol, ett desto modernare konstprojekt och hisnande höjder. Det är Uppsala och Uppland, det är Ravenna, Venedig och Öresund.

Innanför bokens sobra omslag vrider sig en obehaglig historia med fantasieggande vindlingar. Och är man nyfiken på ett biblioteks innersta väsen, så kan man börja med att kika in mellan dessa pärmar.

Lyckligt slut? Tja, vad är ett lyckligt slut? Här kan man verkligen ställa sig den frågan. 

Vem är Marianne Minck? 15 juni 2015

Välkommen in i CASSBERGS UNIVERSUM

Men boken är mer än så: den är ett försök att skildra den märkliga känsla många upplever i Uppsala och som har skildrats av alltifrån Karin Boye och Gunnar Wennerberg till Bang ...  UNT 8/9 2015

"Uppsalas svar på Da Vinci-koden"

"Romanen levererar en lekfull stämning, med större djup och lärdom lagd i dagen än i dussindeckare ..."

n

n

n

The Silver Bible – Origins and History of the Codex Argenteus

Munkhammar, Lars, The Silver Bible – Origins and History of the Codex Argenteus. Uppsala: Selenas 2011. See Libris 

Some samples from the book.

About the book

The book can be ordered via a bookshop (physical or on the net). It is distributed by FörlagsSystem

The Silver Bible is not a translation of the Swedish book Silverbibeln. The books have much in common, but the English book is written about one and a half decade after the Swedish book. It is therefore a more modern presentation of the Codex. 

n

n

n

Wulfila

Munkhammar, Lars, Wulfila. Uppsala: Selenas 2011. Se Libris

Boken kan beställas genom bokhandeln (butik eller på nätet). Den distribueras av Förlagssystem.

Om boken 

n

n

n

Silverbibeln – Theoderiks bok

Munkhammar, Lars, Silverbibeln – Theoderiks bok. Stockholm: Carlssons 1998. Se Libris

Boken är slutsåld, men kan lånas och läsas på bibliotek.

Recensioner:

Birger Bergh, "En handskrifts öden och äventyr", Populär Historia 3/99

Lars Hermodsson, "Silverbibelns fantastiska öden". UNT 9/2 1999

Lars Hermodsson, "Rätsel um die Silverbibel". Studia Neophilologica 1999:2

n

n

n

Vulfila

Munkchamar, LarŠ, Vulfila. Prevod ot Švedski Živka Koleva. [In Bulgarian.] Sofija: Chemus grup 2012. Se Libris

Ett fåtal exemplar kan beställas från Selenas.

n

n

n

Wulfila och den gotiska bibeln – Wulfila and the Gothic Bible

Wulfila och den gotiska bibeln/ Wulfila and the Gothic Bible. Ed. Lars Munkhammar. Uppsala universitetsbiblioteks utställningskatalog 50. Uppsala: Uppsala universitetsbibliotek 2011. Se Libris

Katalogen kan beställas från Acta Universitatis Upsaliensis.

n

n

n

Wulfila 311–2011. International Symposium. Uppsala University June 15–18, 2011

Wulfila 311−2011: International Symposium: Uppsala University June 15−18, 2011. Ed. Anders Kaliff & Lars Munkhammar. Redaktionsgrupp: Anders Kaliff, Lars Munkhammar, Ulrika Centerwall. Se Libris

Om volymen

Konferensvolymen kan beställas från Acta Universitatis Upsaliensis.

                                                                                                      Google